Rodzaje żarówek samochodowych

Opinii na temat poszczególnych rodzajów żarówek używanych w samochodach jest praktycznie tyle ilu jest ich zwolenników jak i przeciwników.

Temat żarówek samochodowych i doboru tych najbardziej właściwych dla możliwości naszego reflektora samochodowego jest szczególnie mocno poruszany zwłaszcza w sezonie jesienno – zimowym. Dzieje się tak oczywiście w związku ze znacznym wydłużeniem okresu wieczornego a co za tym idzie zwiększoną potrzebą jeżdżenia po zapadnięciu zmroku. Jakość oświetlenia rzucanego przez reflektory naszego auta ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie dla wygody, bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się po drodze.

Do najpopularniejszych rodzajów oświetlenia zaliczamy coraz rzadziej spotykane konwencjonalne lampy żarowe z podziałem na jedno i dwużarowe. Kolejnym, zdecydowanie bardziej praktyczniejszym i najczęściej stosowanym na chwilę obecną rodzajem oświetlenia samochodu, jest oświetlenie wolframowe zmodyfikowane, czyli bardziej popularnie mówiąc oświetlenie halogenowe. Oświetlenie to cechuję się większą żywotnością w porównaniu z pierwszym rodzajem lamp oraz emisją bardziej jaskrawej barwy światła. Do najczęściej spotykanych zaliczymy żarówki o symbolu H4 oraz H7.  W przypadku żarówek H4 są one spotykane, jako dwuświatłowe źródło oświetlenia samochodu, co umożliwia stosowanie ich w systemach świateł mijania. W przypadku drugiego rodzaju żarówki H7 spotykane są w formie żarówek jednoświatłowych. Oświetleniem o najlepszych parametrach okazują się być jednak współczesne lampy wyładowcze popularnie nazywane ksenonami. Uniwersalnego rodzaju źródłem światła jest w ich przypadku łuk elektryczny znajdujący się pomiędzy dwoma elektrodami. Działanie takiej lampy polega na pobudzeniu gazu ksenonowego do świecenia poprzez wywołanie wspomnianego łuku elektrycznego. Decydując się na stosowanie tego rodzaju żarówek postarajmy się unikać zamienników posiadających zazwyczaj dużo gorsze właściwości działania.